Kraftig ökning av nystartade byggbolag

Antalet nystartade byggbolag ökade enligt UCs statistik totalt med hela 33 procent under det första halvåret 2021 jämfört med samma period året 2019.

Det verkar som att byggbolagen fortsätter att vara relativt lågt påverkade av pandemin, och i kombination med en fortsatt stark efterfrågan på nya bostäder lägger det grunden för ett markant ökat byggande under hösten. 

Richard Damberg, ekonom på UC kommenterar:
– Det är låga inträdeskrav att starta företag inom byggbranschen, allt man behöver där är kunskap, bil och verktyg. Detta i kombination med en hög efterfrågan när vi arbetar hemma och har mer tid att renovera våra fastigheter. Småföretagen som jobbar med ombyggnationer gynnas.

Källa: Branschaktuellt