Konsultväxling inom cyber security

Alla prioriterar cyber security, men få har rätt staffing-fördelning

Långdragna processer för anställning, passiva kandidaters timing och tillgängliga konsulter som kan börja om någon vecka – en perfekt storm har gjort att Sveriges bolag kan få ut mer effekt.

 

Genom konsultväxling minskar kvalitetsrisker och överflödiga kostnader. Uppnå en optimal fördelning för din organisation.

Nå hela kandidatmarknaden

Slipp fullskaliga rekryteringskampanjer mot aktiva kandidater som ändå riskerar att leda till  hastiga konsultinhyrningar – kandidaterna inom cyber security är passiva och sitter uppbundna i andra projekt flera månader framåt.

 

“Vi har ett strategiskt initiativ att minska konsulter och få rätt staffing-fördelning utan att behöva dra igång en rekryteringskampanj vartannat kvartal – vi genomför detta på ett förutsägbart sätt”

 

Head of Cyber Security OMX 30

Växla ut konsulter med förutsägbarhet

Skifta fokus från reaktiv till proaktiv med Workos pipeline report och fatta bättre beslut i din staffing planning.

Matcha mot en upparbetad pipeline av tillgängliga kandidater – innan rekryteringsbehoven blir akut.

kandidatpipeline