Kompetensbaserad intervju – vad är det och hur rekryterar jag kompetensbaserat?

Vill du också rekrytera de absolut bästa kandidaterna som passar ditt företag och den aktuella tjänsten perfekt? Då är det dags att börja intervjua kompetensbaserat. Det är nämligen inte enbart arbetslivserfarenhet och tidigare studier som avgör om en kandidat är kvalificerad för en tjänst eller inte. De personliga egenskaperna är också mycket viktiga. Nedan guidar vi dig till hur du genomför en kompetensbaserad intervju. 

Hur rekryterar jag kompetensbaserat?

Vid en kompetensbaserad intervju fokuserar du som arbetsgivare inte enbart på tidigare arbetslivserfarenheter och utbildning, utan även på kandidatens personliga kompetenser. Med andra ord de egenskaper som kandidaten besitter som kan vara av värde för den aktuella tjänsten.

Du som intervjuar ställer frågor som gör det möjligt för den jobbsökande att berätta om hur han eller hon haft nytta av specifika egenskaper i tidigare situationer. Genom att använda dig av en kompetensbaserad intervjuteknik får du som arbetsgivare en ännu bättre förståelse för kandidaternas viktiga egenskaper, erfarenheter och kompetenser. 

Kom ihåg att du kan ta hjälp av Worko för att komma igång med din kompetensbaserade rekryteringsprocess.

Läs mer om hur ett samarbete mer Worko går till här. 

Kompetensbaserade frågor – vad är det det?

Kompetensbaserade frågor formuleras och utformas med syftet att ta reda på hur den intervjuade kandidaten har agerat i tidigare situationer i arbetslivet. Det du ska fokusera på är att med hjälp av frågorna förutsäga framtida beteenden specifika för tjänsten.

Vid en kompetensbaserad intervju kan frågorna även variera beroende på om intervjun är för exempelvis en IT-tjänst, en tjänst inom byggbranschen eller inom vården. 

Ska du genomföra din första kompetensbaserade intervju? Nedan följer några exempel på kompetensbaserade intervjufrågor du skulle kunna använda dig av. 

  • Berätta om en situation där du hade svårt att lösa ett uppdrag, hur tog du dig vidare?
  • Berätta om ett tillfälle där du tog på dig ansvaret för att lösa en situation. 
  • Berätta om en situation där du var tvungen att välja mellan två olika lösningar och hur du kom fram till ett beslut. 
  • Berätta om en situation då du behövde samarbeta med andra för att nå ett mål. 

Varför ska jag använda mig av en kompetensbaserad intervjuteknik? 

Med hjälp av en kompetensbaserad intervjuteknik är det möjligt att matcha kandidaternas personlighet och kompetens med den aktuella tjänstens specifika uppdrag.

Vid en intervju är det viktigt att få så mycket information om kandidaten som möjligt för att du på så sätt ska kunna välja den kandidat som är bäst lämpad för tjänsten. Med andra ord ökar du chansen att hitta den person som har bäst förutsättningar att ta ditt företag till nya höjder.

Läs mer om fördelarna med att rekrytera kompetensbaserat

Vilka kompetenser är det som undersöks vid en kompetensbaserad intervju?

När du ska genomföra en kompetensbaserad intervju bör du ha koll på vilka kompetenser som ska undersökas. Dessa skiljer sig såklart åt mellan olika tjänster. Däremot finns det fyra huvudområden som är viktiga att utgå från vid en intervju. 

  • Personliga förmågor (mognad, uthållighet, inlärningsförmåga) 
  • Medmänskliga förmågor (samarbetsförmåga, förmåga att lyssna på andra, relationsskapande)
  • Uppgiftsrelaterade förmågor (struktur, flexibilitet, variation) 
  • Organisationsrelaterade förmågor (initiativtagande, strategi) 

Det ska du förvänta dig av den intervjuade kandidaten 

Vid en kompetensbaserad arbetsintervju är förhoppningen att den som blir intervjuad kommer med konkreta exempel som gör det möjligt för dig att förstå hur han eller hon agerat, reagerat och resonerat i en viss situation.

Det är även viktigt att personen applicerar sina svar på den aktuella tjänsten och resonerar kring varför just den eller de personliga egenskaperna kan vara till nytta. Det är inte själva historien eller exemplet som är det mest intressanta och viktiga.

Det viktiga är att personen för ett logiskt resonemang kring varför han eller hon är passande för tjänsten samt tydligt visar att denne lärt sig något av situationen. Att personen vågar berätta om en situation där det inte riktigt gått som planerat, brukar också bara fördelaktigt. 

Ta hjälp av Worko för att lyckas med din rekrytering 

Det kan vara utmanande att hitta personal med rätt kompetens. Detta blir särskilt tydligt inom mer svårrekryterade branscher likt IT och Tech. Vi som arbetar professionellt med rekrytering ser ofta att arbetsgivare väljer bort kandidater på felaktiga grunder, till följd av att man inte använder sig av rätt metoder.

Genom att arbeta med kompetensbaserad rekrytering och genomföra intervjuer där kompetensbaserade frågor ställs, ökar chanserna att rekrytera de bästa kandidaterna. 

Vi hjälper dig med din rekrytering och vägleder dig genom hela processen från att hitta rätt kandidater till anställning. Du genomför de kompetensbaserade intervjuerna på egen hand, men vi finns såklart alltid till hands för att ge dig tips och råd.

Kontakta oss för att komma igång med ett samarbete redan idag.