Egenskaperna hos framgångsrika IT-projektledare – och så rekryterar du dem!

Efterfrågan på IT-projektledare är stor, och allt tyder på att den kommer att vara det även i framtiden. Worko, ett rekryteringsbolag specialiserat på IT-branschen, ger sina bästa tips på hur du rekryterar en attraktiv kompetens som IT-projektledare. Vi ger också tips på vilka egenskaper framgångsrika IT-projektledare brukar ha gemensamt.

Worko är experter på att rekrytera inom ingenjörstunga branscher, där efterfrågan generellt är större än antalet tillgängliga kandidater. Vår metod är att rekrytera proaktivt och att hålla löpande kontakt med kandidater som antingen är tillgängliga nu, eller som kan tänka sig att byta jobb om exempelvis sex månader eller ett år. På det sättet har vi alltid en funnel redo med riktigt bra kandidater, för de kunder vi arbetar tillsammans med. Läs mer här om hur Worko jobbar!

Efterfrågan på IT-projektledare är stor. Eftersom de är så attraktiva på arbetsmarknaden ställs företag och rekryterare ofta inför problemet att den mest attraktiva kompetensen redan sitter på trygga och bra jobb – som inte sällan är måna om att ge dem bra förmåner eftersom de inte vill bli av med den kompetens de har lyckats attrahera. Genom att ha löpande kontakt med kandidater, och kartlägga deras tillgänglighet, har vi på Worko stenkoll på när attraktiv kompetens kan tänka sig att byta jobb. Kan de exempelvis tänka sig att fundera på att byta jobb om sex månader, då deras nuvarande projekt på jobbet är avslutat, så har vi koll på det. På det sättet får du möjlighet att rekrytera den bästa kandidaten, inte bara den som råkar vara tillgänglig då du har din annons ute.

Men vilka egenskaper ska då en IT-projektledare ha för att vara framgångsrik i rollen? Worko listar några av de viktigaste egenskaperna att ha utkik efter då du rekryterar en IT-projektledare:

  • IT-projektledare bör tycka om att leda en grupp. IT-projektledare behöver ha en bra förmåga till att samarbeta tillsammans med andra och en stor fördel är om IT-projektledare genuint tycker om att leda team och se till att gruppen utvecklas åt rätt håll. En bra IT-projektledare hjälper alla teamets medlemmar att växa.
  • Brinner för att skapa framtidens IT-system. De projekt som IT-projektledaren driver är de IT-system som människor kommer att arbeta med i framtiden. En IT-projektledare som motiveras och brinner för just det, att vara delaktig i att skapa de system som människor kommer att använda i framtiden, är ofta framgångsrik i sin roll.
  • Är bra på att ta initiativ – och att se till kundens bästa. IT-projektledaren har det övergripande ansvaret för att driva projektet framåt. Därför är egenskapen att ta initiativ och att arbeta självständigt viktig. En framgångsrik IT-projektledare är samtidigt duktig på att alltid se till kundens bästa och att förstå vad som i slutändan kommer att fungera bäst för kunden.