Hemarbetets vara eller icke vara – och hur du möter medarbetarnas nya behov

Till följd av pandemin har nya behov vuxit fram bland medarbetarna. Våra åsikter tenderar att skilja sig åt gällande huruvida vi tycker att det är positivt att återgå till kontoret eller om vi hellre föredrar att arbeta hemifrån. En sak är däremot säker – för att kunna fortsätta ses en attraktiv arbetsgivare och attrahera de bästa IT-talangerna måste arbetsgivare vara beredda att kompromissa.

IT/Techbranschen är en av de branscher som i störst utsträckning satsat på distansarbete under pandemin, och för många är det också här för att stanna. Men förhoppningsvis är det nog få här hemma i Sverige som kommer att följa techjätten Google:s exempel, där anställda i USA som väljer att avstå från att pendla till jobbet efter pandemin riskerar att få sänkt lön. Faktum är att företagets möjlighet att anpassa sig till de nya behoven som vuxit fram under pandemin kan bli en av de stora knäckfrågorna och påverka möjligheten att attrahera kompetens. 

När serviceföretaget Sodexo med hjälp av undersökningsföretaget Novus frågade strax över 1000 tjänstemän i privat och offentlig sektor om deras upplevelse av hur arbetslivet fungerat under pandemin gick åsikterna isär.

En tredjedel av respondenterna svarar att arbetslivet har blivit bättre under pandemin, medan fyra av tio tycker att det har förändrats till det sämre. Ungefär hälften ser positivt på att återgå till arbetsplatsen, medan en fjärdedel tycker att det är negativt. Fem procent funderar på att byta arbetsgivare om de inte tillåts jobba så flexibelt som de önskar. De främsta fördelarna som respondenterna lyfter med ett flexibelt arbetsliv är minskad pendlingstid och mindre stress i vardagen.

Drygt hälften av de tillfrågade planerar att fortsätta jobba hemifrån eller på distans minst en dag i veckan, medan fyra av tio planerar att jobba helt och hållet från arbetsplatsen. Att få träffa kollegorna igen lyfts som det allra viktigaste med att återgå till kontoret, därefter bättre möten och tillgång till resurser och service som arbetsplatsen tillhandahåller. Undersökningen slår även fast att kontorets viktigaste roll i framtiden är att fungera som en social plats för planerade och oplanerade möten, samt att skapa en miljö där samarbete uppmuntras. För 38 procent ökar den fysiska arbetsplatsen möjligheten att jobba mer fokuserat med arbetsuppgifterna. 

Vår slutsats av detta är att en klar majoritet vill kunna välja hur och var de ska arbeta i framtiden. I en bransch som IT/Techsektorn, där konkurrensen om kandidaterna ständigt ökar i takt med att digitaliseringens framfart, är det här dessutom extra viktigt. Kandidaterna blir mer och mer medvetna om vilka möjligheter som finns, förstår sitt värde och ställer helt andra krav på sina arbetsgivare. IT-kandidaterna väljer sannolikt arbetsgivaren som i största möjliga mån kan erbjuda flexibilitet. 

För att lyckas attrahera dessa kandidater är det nu viktigare än någonsin att förmedla att ni som arbetsgivare är flexibla och lyhörda för deras önskemål. Arbetsgivare som missar att framföra detta under rekryteringsprocesser och i intervjuer med kandidaterna riskerar att gå miste om de bästa talangerna.

Har ert företag behov av att rekrytera? Worko hjälper våra kunder att skapa förutsättningarna som krävs för att nå framgång.