Headhunting: Vad är skillnaden mellan headhunting och rekrytering?

För att ett företag ska nå framgång och fortsätta växa behöver rätt talanger rekryteras. Ibland kallar vi sökandet efter nya medarbetare för rekrytering, och andra gånger för headhunting. Men vad är egentligen skillnaden mellan headhunting och rekrytering?

Faktum är att headhunting och rekrytering är två olika strategier som används vid nyanställning, och de skiljer sig åt på flera sätt. Båda två går dock ut på att hitta rätt kandidat att tillsätta en viss tjänst. Nedan kommer vi tala mer om vad headhunting är och vad som är skillnaden mellan headhunting och rekrytering. Vi kommer dessutom ge tips på hur du lyckas med headhunting.

Vad är headhunting?

Headhunting går i sin helhet ut på att hitta personer som har de kvaliteter, erfarenheter och den kompetens som krävs för en viss tjänst. Du som rekryterar behöver veta var de rätta kandidaterna finns – förslagsvis i en CV-bank eller i olika typer av nätverk. Idag råder det kompetensbrist inom flera branscher, bland dessa IT-branschen och byggbranschen. Av den anledningen är det extra viktigt att lägga tid och resurser på att hitta och attrahera rätt kandidater. 

Med headhunting minimeras även risken för felrekrytering. De headhuntade kandidaterna besitter ofta de kompetenser och erfarenheter som tjänsten kräver.

Vad är skillnaden mellan headhunting och rekrytering?

Det som skiljer headhunting från vanlig rekrytering är att du som headhuntar söker upp potentiella kandidater som inte aktivt letar efter ett jobb. En rekryterare å andra sidan lägger ut jobbannonser och låter de jobbsökande själva höra av sig. Headhunting används främst vid högre uppsatta roller som CFO, VD och/eller HR-chefer. En headhunter arbetar även med att kartlägga branscher där den specifika kompetensen kan finnas.

5 arbetssätt som kännetecknar en headhunter

 1. Arbetar med proaktiv rekrytering 
  Den som headhuntar ska arbeta proaktivt. Med det menas att du inte väntar på att kandidaterna själva ska söka en tjänst. Det är du som rekryterar som hittar de potentiella talangerna. Det är även du som styr rekryteringsprocessen.
 2. Följer en kompetensbaserad process 
  Headhunters fokuserar mer på talang, erfarenheter och kompetens än på en viss position. En kompetensbaserad rekryteringsprocess fokuserar på den aktuella kandidaten och de kompetenser som tjänsten kräver. 
 3. Kontaktar flera potentiella kandidater 
  Du som headhuntar arbetar aktivt med att själv hitta rätt kandidater och har därför också möjlighet att styra över antalet. Urvalet blir dessutom större när du även räknar med dem som har ett jobb i dagsläget. 
 4. Når kandidater med specifika kompetenser och erfarenheter 
  Eftersom du vid headhunting även räknar med passiva kandidater kan du lättare söka efter personer med specifika kompetenser och erfarenheter – vilket är precis vad headhunting går ut på. Dessa är kandidater som inte aktivt söker en tjänst men som kan tänka sig att byta om ett bättre erbjudande dyker upp. De besitter ofta viktiga kompetenser och jobbar i många fall för en konkurrent. 
 5. Fokuserar på sälj
  Som headhunter jobbar du i hög grad med att sälja in en tjänst. Detta är något som en vanlig rekryterare inte behöver göra då den som söker en tjänst på egen hand redan är intresserad. 

Så lyckas du med headhunting

Headhunting kräver social fingertoppskänsla och avgörande kunskaper om branschen. Nedan följer några smarta tips på hur du som rekryterare lyckas med headhunting.

Visa upp en attraktiv företagsprofil

Det är av stor vikt att företaget visas upp som en attraktiv arbetsgivare. Fundera över följande punkter: 

 • Vilken känsla förmedlar hemsidan?
 • Finns en aktiv blogg eller videos av högkvalitativt innehåll som tydligt visar upp företagets kvaliteter?
 • Är ni engagerande och tillmötesgående i era sociala kanaler? 
 • Finns det jobbannonser och vad står i dem?

Sök online

Använd Google och sociala medier för att hitta kandidater. Du skulle exempelvis kunna vända dig till LinkedIn och söka på nyckelord som jobbtitel, kompetens, bransch eller geografiskt område. 

Gör noggrann research

Många rekryterare kollar enbart slarvigt igenom en kandidats profil och går därför miste om viktig information. De skickar sedan iväg ett generiskt mail som riskerar att inte väcka kandidatens intresse. Genom att göra noggrann research sparar du tid eftersom sannolikheten ökar att du kommer hitta och attrahera rätt kandidater. Du kommer dessutom kunna ställa bättre frågor under intervjuerna och du får förståelse för vilka aspekter som ska lyftas.

Sätt dig in i tjänsten

Att veta så mycket som möjligt om tjänsten som ska tillsättas är jätteviktigt. Du ska kunna svara på alla kandidaternas frågor samt ha koll på vilka frågor du själv bör ställa. Självklart behöver du även sätta dig in i tjänsten för att kunna veta vilka kandidater som är lämpliga för den aktuella rollen.

Bygg relationer

När du för första gången kontaktar en kandidat och lägger fram ditt ärende är det viktigt att du är förberedd. Som vi nämner ovan bör du skicka ett personligt meddelanden. Ett slarvigt och opersonligt mail kan bidra till ett dåligt första intryck.  

Visa i mailet att du gjort research och hänvisa till specifika detaljer som du snappat upp i CV:t eller på sociala medier. Förtydliga varför du kontaktar just han eller henne. Presentera även kortfattat dig själv och företaget och fokusera på detaljer som du tror kan intressera kandidaten.

Följ upp utan att ställa krav

Börja alltid med att få igång en dialog med kandidaten och följ sedan upp ert samtal efter några dagar. Var inte för ivrig och ge personen gott om tid att tänka över sitt beslut.

Låt Worko hjälpa dig med rekrytering

Tycker du det här med headhunting låter krångligt? Worko är ett rekryteringsföretag som hjälper företag inom IT– och byggbranschen rekrytera nya talanger. Vi arbetar aktivt med att ta fram en kandidatbas med passiva kandidater för att ditt företag ska kunna rekrytera så fort ett behov uppstår. Vi fokuserar dessutom på en kompetensbaserad urvalsprocess och gör det möjligt för dig att möta kandidaternas önskemål och behov. Kontakta oss på Worko för att komma igång med ett samarbete!  

Läs mer om rekrytering i din stad: