Headhunting i Stockholm

Att hitta rätt kandidater och arbeta framgångsrikt med headhunting i Stockholm är inte det lättaste. Worko är ett rekryteringsföretag som hjälper dig hitta och rekrytera rätt kandidater. Vi ser till att du får tag på de kandidater som uppfyller alla företagets behov och förväntningar, och vet precis var vi ska leta för att hitta dem.

Headhunting i Stockholm – ta hjälp av Worko 

Vårt arbete går ut på att hitta kandidater på de platser där de befinner sig just nu och vi är inte sena med att söka oss utanför Stockholm. Vi är flexibla, närvarande och vet hur vi på bästa sätt kan utnyttja vårt breda kontaktnät. 

Det har skett förändringar på arbetsmarknaden de senaste åren vilket har gjort det svårare för arbetsgivare att rekrytera. Det är inte längre möjligt att gallra och göra urval från en stor mängd potentiella kandidater. På Worko arbetar vi istället med att attrahera passiva kandidater. Dessa har ofta redan en anställning, men är i många fall intresserade av att byta arbetsplats om det rätta erbjudandet dyker upp. 

Vill du komma igång med headhunting i Stockholm? Låt Worko hjälpa dig istället. Vi hittar de perfekta kandidaterna för ditt företag och stöttar hela vägen fram till rekrytering. 

Stöttning genom hela rekryteringsprocessen

Worko arbetar med rekrytering i Stockholm och resten av Sverige och vi ser till att hjälpa och stötta dig genom hela rekryteringsprocessen. Vi arbetar med headhunting, men i stor skala och långsiktigt. Vårt fokus är att alltid kunna erbjuda en användbar kandidatbas. Vi hittar flertalet potentiella kandidater som kanske inte är aktuella för stunden, men möjligtvis när ett behov uppstår på ditt företag. Vi håller ständig kontakt med kandidaterna i vår bas och samlar samtidigt på oss användbar information om dem – som preferenser och när de kan tänka sig att byta jobb. 

Den information som vi samlar gör det även möjligt att anpassa intervjuerna efter de specifika kandidaterna baserat på preferenser, något som ger en ökad anställningsgrad. Försäkra dig om att de bästa kandidaterna väljer just ditt företag.  

Vi hjälper dig dessutom ta in och använda strukturerad feedback från kandidaterna. Det finns nämligen ett samband mellan hög kandidatupplevelse och organisk tillväxt. Få förståelse för hur företaget uppfattas av kandidaterna. Det är så ni i längden lyckas attrahera och anställa era nya talanger. 

Läs mer om vad headhunting är och hur man arbetar med headhunting.

Vi hittar kandidater inom IT- och byggbranschen

IT-rekrytering

Bygg-rekrytering

Många företag i Stockholm behöver hjälp med rekrytering

När vi tittar på hela Sverige kan vi se att nästan varannan rekryteringsansvarig har svårt att rekrytera rätt personer. Detta gäller framförallt inom svårrekryterade områden som IT- branschen och byggbranschen. Mycket tyder även på att det kan komma att bli ännu svårare i framtiden.  

Det är av just den anledningen lönsamt för många företag i Stockholm att anlita ett rekryteringsföretag. I Stockholm är headhunting svårt då konkurrensen om de bästa kandidaterna är stor och det finns många framgångsrika företag att tävla mot. Worko hjälper dig sticka ut från mängden och nå fram till kandidaterna innan andra företag gör det.

Därför ska du ta hjälp av Worko

Med det sagt finns det flera affärsmässiga skäl till att ta hjälp av Worko. Istället för att betala dyra annonser och leta på fel ställen kan vi hjälpa dig hitta och attrahera rätt kandidater på nolltid. 

Vi är specialiserade på att rekrytera kandidater åt både små och stora företag inom IT- och byggbranschen. Dessutom använder vi oss av väl beprövade verktyg och strategier som visat sig mycket användbara. Bland annat arbetar vi alltid proaktivt och kompetensbaserat vilket också är en viktig del av headhunting – både i Stockholm och resten av Sverige.  

Vårt arbetssätt skiljer sig från headhunting på så sätt att vi våra kunder löpande letar efter en specifik kompetens. Headhunting å andra sidan är en form av uppsökande rekrytering av en passiv kandidat men för en specifik position. 

När vi rekryterar är träffsäkerheten stor. Detta baserat på tidigare erfarenheter inom området. Att hitta rätt kompetens är ett av ditt företags viktigaste arbeten. Felrekryteringar kostar både tid och pengar. För att säkerställa framgång vid varje uppdrag har vi tagit fram en väletablerat process som fokuserar på att attrahera, kvalificera och slutligen anställa.

Så ser vår rekryteringsprocess ut

 • Workshop
  Strategisk behovsdiskussion och analys av er organisation och ert varumärke.
 • Kartläggning
  Vi ser till att finnas där kandidaterna befinner sig och är snabba på bollen när de är på väg att byta tjänst. 
 • Search
  Vi kontaktar de mest relevanta kandidaterna och ser till att adressera dem på deras villkor. 
 • Kontinuerlig återkoppling
  Vi synliggör vårt arbete och resultat samt informerar dig om hur kandidaterna uppfattade rekryteringsprocessen.
 • Worko Qualifications
  Vi kvalificerar på ett unikt och väl beprövat sätt för att enbart de bästa ska gå vidare till intervju.  
 • Bokning av intervjuer
  Vi hjälper dig sätta upp intervjuerna och agerar alltid konfidentiellt.  
 • Genomförande av intervjuer
  Du håller själv i intervjuerna och vi finns alltid nära till hands vid behov av stöd.
 • Rådgivning och uppföljning av intervju
  Vi agerar alltid efter både kandidaternas och arbetsgivarnas intresse. Med vår hjälp blir rekryteringsprocessen smidig.

Här kan du läsa mer om headhunting.