Headhunting i Göteborg

Att hitta rätt kandidater och arbeta framgångsrikt med headhunting i Göteborg är svårt. Här är nämligen konkurrensen om de bästa kandidaterna är stor. Då är det i många fall lönsamt att anlita ett företag som hjälper dig med rekrytering. Worko rekryterar ditt företags nya talanger, i Göteborg och övriga Sverige.

Headhunting i Göteborg – vi hjälper dig rekrytera rätt 

Svårigheter att rekrytera är ett växande problem. Framförallt inom IT-branschen och byggbranschen där efterfrågan på duktiga kandidater ökar i takt med en bristande kompetens. De förändringar som skett på arbetsmarknaden de senaste åren har gjort det svårare att rekrytera. Idag finns det i många fall inte längre ett stort utbud av kandidater att välja mellan. På Worko har vi anpassat oss efter det aktuella läget och arbetar istället med att attrahera passiva kandidater. Dessa har ofta redan en anställning men kan tänka sig att byta jobb om de får ett bättre erbjudande. 

Tittar vi på hela Sverige kan vi se att nästan varannan rekryteringsansvarig har svårt att hitta lämpliga kandidater. Många av dessa företag ligger i Göteborg. Och mycket tyder på att det kan komma att bli ännu tuffare i framtiden. Med det sagt är det också allt fler som letar efter företag som kan hjälpa till med headhunting – i Göteborg och övriga Sverige. 

På Worko arbetar vi med headhunting, men i stor skala och mer långsiktigt. Vi tar kontakt med flertalet potentiella kandidater som kanske inte är aktuella i stunden, men som kan komma att bli det efter en tid. Vi ser till att hålla kontinuerlig kontakt med dessa potentiella kandidater och vi samlar på oss kunskaper om deras personliga preferenser och önskemål. Vi tar även reda på när i tiden de kan vara intresserade av att byta jobb så att vi kan boka in dem för intervju när vi hittat ett företag som matchar deras önskemål. 

Vårt mål är att vara ständigt närvarande och flexibla, och att utnyttja vårt breda kontaktnät till fullo. Låt Worko hjälpa dig med rekrytering i Göteborg. Vi ser till att du kommer i kontakt med de bästa kandidaterna och stöttar dig hela vägen fram till rekrytering.

Läs mer om vad headhunting är och hur man arbetar med headhunting.

Du är inte ensam – många behöver hjälp med rekrytering

Ja, det är sant, du är inte ensam om att ha svårigheter att rekrytera. Worko hjälper företag inom IT- och byggbranschen hitta och rekrytera nya talanger. I storstäderna är konkurrensen om de bästa kandidaterna stor och många framgångsrika företag kan locka till sig dina favoriter. Eftersom headhunting i Göteborg ofta är krånglig hjälper vi dig med rekrytering och ser till att ditt företag sticker ut från mängden. Kom i kontakt med de bästa kandidaterna innan någon annan gör det.  

På Worko arbetar vi inte med klassisk headhunting, då en typisk kund för oss är någon som löpande letar efter en specifik kompetens. Headhunting är istället en form av uppsökande rekrytering av en passiv kandidat, men för en specifik position.

Därför ska du ta hjälp av Worko

När vi talar om ditt företags lönsamhet finns det många skäl till att satsa på professionell rekrytering. Istället för att betala dyra annonser och leta på fel ställen hjälper Worko dig hitta och attrahera rätt kandidater. 

Worko är specialister inom rekrytering och vi vet precis hur vi ska hjälpa dig som vill komma igång med headhunting i Göteborg att rekrytera rätt. Vi använder oss av verktyg och väl beprövade strategier för att hitta, attrahera och hålla kvar kandidaterna under hela rekryteringsprocessen. För oss är det viktigt att alltid arbeta proaktivt och kompetensbaserat, för att kandidater med rätt kompetens ska finnas tillgängliga när du behöver dem som mest. 

När vi hjälper ditt företag minimeras även risken för felrekrytering – något som sparar både tid och pengar. Hur då? Jo, genom en väletablerad process som syftar till att attrahera, kvalificera och slutligen anställa.

Vi hittar kandidater inom IT- och byggbranschen

IT-rekrytering

Bygg-rekrytering

Vi stöttar dig genom hela rekryteringsprocessen

När du tar hjälp av Worko får du vägledning och stöttning genom hela rekryteringsprocessen. Vi sitter på viktig information om dina kandidater som hjälper dig både hitta och attrahera rätt personer, men också att bli ett attraktivt alternativ för kandidater som söker tjänster inom IT- och byggbranschen. Anpassa intervjuerna efter specifika kandidater, baserat på preferenser. Detta ger en ökad anställningsgrad så att du kan försäkra dig om att kandidaterna väljer just ditt företag. 

Vi hjälper dig även ta in och använda strukturerad feedback från kandidaterna. Det finns ett tydligt samband mellan hög kandidatupplevelse och organisk tillväxt. Få förståelse för hur företaget uppfattas av kandidaterna. Det är så du i längden attraherar och anställer rätt.

Så ser vår rekryteringsprocess ut

 • Workshop
  Strategisk behovsdiskussion och analys av er organisation och ert varumärke.
 • Kartläggning
  Vi ser till att finnas där kandidaterna befinner sig och är snabba på bollen när de är på väg att byta tjänst. 
 • Search
  Vi kontaktar de mest relevanta kandidaterna och ser till att adressera dem på deras villkor. 
 • Kontinuerlig återkoppling
  Vi synliggör vårt arbete och resultat samt informerar dig om hur kandidaterna uppfattade rekryteringsprocessen.
 • Worko Qualifications
  Vi kvalificerar på ett unikt och väl beprövat sätt för att enbart de bästa ska gå vidare till intervju.  
 • Bokning av intervjuer
  Vi hjälper dig sätta upp intervjuerna och agerar alltid konfidentiellt.  
 • Genomförande av intervjuer
  Du håller själv i intervjuerna och vi finns alltid nära till hands vid behov av stöd.
 • Rådgivning och uppföljning av intervju
  Vi agerar alltid efter både kandidaternas och arbetsgivarnas intresse. Med vår hjälp blir rekryteringsprocessen smidig.

Här kan du läsa mer om headhunting.