Fem tips på hur IT-branschen kan bli mer jämställd

Kompetensbristen är ett faktum i IT-branschen, och den ökar i takt med en allt snabbare digitalisering. Men trots att många bolag i branschen ger skenet om att vilja öka jämställdheten lyser kvinnorna fortfarande med sin frånvaro. I det långa loppet riskerar en bristande jämställdhet äventyra IT-och techbolagens lönsamhet och innovationstakt.

En rapport från IT&Telekomföretagen visar att IT-branschen saknar 70 000 medarbetare, och att kompetensbristen kraftigt hämmar deras möjligheter till tillväxt. Det gäller framför allt inom AI, datahantering och programmering.

Det är vanligare att kvinnor med en högre IT-utbildning arbetar med sådant som inte är relaterat till deras utbildning än att män gör det, vilket innebär med att kvinnors matchning är lägre än mäns. Den slutsatsen drar Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i deras nyligen publicerade rapport som kartlägger utmaningar och föreslår åtgärder för ökad jämställdhet i IT-sektorn. 

Samtidigt som andelen kvinnor som examinerats från IT-utbildningar har ökat, är det också en ökad andel kvinnor som anger att IT inte är något för dem. Detta ställer höga krav på branschen när det gäller att locka fler kvinnor att söka sig till, och stanna kvar i branschen. 

Fem tips på hur du kan öka jämställdheten i din rekrytering:

  • Använd er av datadriven rekrytering som selekterar de bästa kandidaterna åt er, istället för att gå på magkänsla
  • Fundera kring vad som är viktigast när ni letar efter kandidater – lång erfarenhet och kunskaper i ett visst program, eller är det rätt personliga egenskaper och drivkrafter samt viljan att lära sig nytt?
  • Se till att rekryteringsprocessen är inkluderande, alltifrån arbetsbeskrivningen och framtoningen i annonsen, i vilka kanaler ni annonserar, samt vilka frågor som ställs under intervjun
  • Analysera regelbundet genomförda rekryteringar utifrån ett mångfaldsperspektiv gällande urval, kanaler, process och slutkandidater

Worko har tillgång till passiva kandidater som inte söker jobb just nu, men som kan tänka sig att byta om något bättre dyker upp. Läs mer om hur du kan maximera din rekrytering med Worko här.