Rekrytering

Datadriven kompetensförsörjning: tillväxt & rekrytering i samspel

För att kunna fatta välgrundade rekryteringsbeslut krävs tillgång till rätt information. Genom datadriven kompetensförsörjning kan du förenkla rekryteringsprocessen, anställa fler och bättre kandidater, och samtidigt undvika misstag som förhindrar tillväxt och utveckling. Dessutom kan du skapa prognoser över tid, vilket låter dig lyfta blicken och se den större målbilden. Operationell & strategisk användning av data…

juli 4, 2024

Proaktiv rekrytering: nyckeln till framgång på en föränderlig marknad

I en tid då arbetsmarknaden genomgår stora förändringar är det viktigare än någonsin att ligga steget före i kompetensplaneringen. AI-vågen har gjort att dagens skills inte kommer ha samma värde i framtiden, och många roller kommer att förändras eller försvinna helt. Från en jämförelsevis lugn höst 2023 har nu sett att fler arbetstagare kommit in…

juni 25, 2024

Så lyckas Itera rekrytera trots kompetensbristen i IT-branschen

Itera är en av Norges mest omtyckta arbetsgivare inom IT-branschen. Vi har ställt 6 frågor till Mari Cecilie Grotli, Talent Acquisition Manager hos Itera, för att förstå hur de lyckas med sin rekrytering i en bransch där det just nu råder stor brist på kompetent personal. Vad är det bästa med Talent Acquisition? ”Det är…

augusti 29, 2022

Därför ska du arbeta med kompetensbaserad rekrytering 

Har du koll på hur kompetensbaserad rekrytering påverkar ditt företag? Att rekrytera nya medarbetare tar tid och kräver mycket av dig och din organisation. Det kan ta timmar att gå igenom alla inkomna ansökningar och att genomföra intervjuer. I kombination med detta arbete ska du också välja ut de mest lämpade kandidaterna för tjänsten. Med…

maj 25, 2022

Post-pandemins våg av nyanställningar ställer högre krav på arbetsgivarna – 4 saker ni behöver uppdatera 2022 för att behålla anställda och attrahera ny talang

Det är över sex månader sedan arbetsmarknaden drabbades av massuppsägningar som effekt av pandemin. I efterdyningarna av denna rörelse är det 2022 dags att göra sig redo för att fånga en ny våg av återanställningar. Något företag gör bäst genom att fokusera på de anställda som faktiskt finns i företaget, istället för de som lämnat.En…

januari 18, 2022

Nöjda medarbetare är av största vikt i era kommande rekryteringsprocesser

“Det har gått från att vara arbetsgivarens marknad till att företag och kandidat väljer varandra.” Vi har talat med Jenny Moberg, HR-chef på Almega AB, om vad som driver henne i hennes roll, de viktigaste trenderna inom rekrytering och om hur pandemin har förändrat de sökandes förväntningar. Efter en utbildning inom både HR och arbetsrätt…

januari 18, 2022

Byggbranschens 4 största rekryteringstrender att hålla koll på under 2022 och framåt

En ny arbetsmarknad föder ett nytt rekryteringslandskap, vilket kommer frodas åt nya håll när vi går in i 2022. Det vi kan se framför oss är ett landskap kantat av hög efterfrågan på projektanställningar, nya arbetsmönster, global rekrytering och taktisk marknadsföring,  något som företag behöver anpassa sig efter om de vill locka till sig branschens talangfulla…

januari 18, 2022

Tech-branschens 4 största rekryteringstrender att hålla koll på under 2022 och framåt

Rekrytering är oundvikligen ett fenomen som centrerar kring människor – hitta de rätta personerna till ett projekt, motivera dem att göra sitt bästa på arbetsplatsen och inte minst att hjälpa teammedlemmar att bygga meningsfulla relationer. De senaste 20 åren har emellertid talent management förändrats från grunden eftersom tech och automatisering tagit en mer naturlig plats.…

januari 18, 2022

Så förändrades rekryteringen och arbetsmarknaden 2021

Talent acquisition kommer att se annorlunda ut framöver, oavsett vilken bransch man tittar på. I pandemins fotspår har en ny era för rekrytering inletts, men hur kommer den egentligen prägla hur vi framåt ska attrahera nya medarbetare? Svaret är enkelt: digitalisering, digitalisering och åter digitalisering.På grund av Covid-19 har traditionella anställningsprocesser sett fler utmaningar än…

januari 18, 2022

Employee Experience – Företag bör arbeta för de anställda och inte tvärtom

Det råder inga tvivel om att arbetskulturen har förändrats på många plan det senaste året. Skiftet från en fysisk gemenskap till virtuell isolering har slagit hårt på människors välmående och inställning till sitt arbete. Framöver behöver arbetsplatser därför erbjuda möjlighet till djupare och mer meningsfulla möten och relationer — annars finns risken att de anställda ser sig…

januari 18, 2022