Arbetsliv

Post-pandemins våg av nyanställningar ställer högre krav på arbetsgivarna – 4 saker ni behöver uppdatera 2022 för att behålla anställda och attrahera ny talang

Det är över sex månader sedan arbetsmarknaden drabbades av massuppsägningar som effekt av pandemin. I efterdyningarna av denna rörelse är det 2022 dags att göra sig redo för att fånga en ny våg av återanställningar. Något företag gör bäst genom att fokusera på de anställda som faktiskt finns i företaget, istället för de som lämnat.En…

januari 18, 2022

Nöjda medarbetare är av största vikt i era kommande rekryteringsprocesser

“Det har gått från att vara arbetsgivarens marknad till att företag och kandidat väljer varandra.” Vi har talat med Jenny Moberg, HR-chef på Almega AB, om vad som driver henne i hennes roll, de viktigaste trenderna inom rekrytering och om hur pandemin har förändrat de sökandes förväntningar. Efter en utbildning inom både HR och arbetsrätt…

januari 18, 2022

Så hjälper du anställda som riskerar att utsättas för våld när hemmet blivit arbetsplats

I samband med Internationella Dagen mot Våld mot Kvinnor släppte Vodafone Foundation ny global forskning kring ämnet. Organisationen som hjälpt offer för övergrepp i över 10 år kan nu avslöja en allvarlig trend. Nya arbetsmönster har lett till fler övergrepp i hemmet. Vilket ställer nya krav på arbetsgivare att vara en trygg plats att söka sig till…

januari 18, 2022

Employee Experience – Företag bör arbeta för de anställda och inte tvärtom

Det råder inga tvivel om att arbetskulturen har förändrats på många plan det senaste året. Skiftet från en fysisk gemenskap till virtuell isolering har slagit hårt på människors välmående och inställning till sitt arbete. Framöver behöver arbetsplatser därför erbjuda möjlighet till djupare och mer meningsfulla möten och relationer — annars finns risken att de anställda ser sig…

januari 18, 2022

Teknik och innovation ska locka fler unga till byggbranschen

Det är ingen hemlighet att byggbranschen står inför tuffa tider. Med en medelålder på 42,5 år bland de anställda råder det inga tvivel om att byggföretagen törstar efter ny kraft inom de närmsta 20 åren. Samtidigt som antal jobb ökat med 50 % och antal anställningar höjts med 14 % sedan 2014. Hur detta gap…

januari 18, 2022

Framtidens arbetsplats – Trenderna från USA vi kan förvänta oss på våra arbetsplatser efter pandemin

Sen lockdown inleddes runt om i världen har vi nu, i takt med att vaccineringarna ökat, börjat se ljuset i slutet av tunneln. Framtidens arbetsplats är dock omdefinierad från grunden. Och det handlar inte bara om fler digitala möten eller ökad hygien på arbetsplatserna – här är trenderna vi kan se framför oss.Det etiska ledarskapetHR-funktionen…

januari 18, 2022

Är ni redo för “the Great Rehire”?

Med växande sysselsättningsgrad och lägre krav för att anställa väntas ett stort återanställnings-initiativ ta fart inom de närmaste månaderna. Men hur förberett är egentligen ditt talent acquisition-team på “the great rehire” och har ni resurserna för att stötta organisationens HR-behov? När världens ekonomier sakteliga börjar att återhämta sig kvarstår en viktig fråga: hur kommer rekryteringslandskapet formas, och av…

januari 18, 2022

Undvik arbetsrelaterade belastningsbesvär och bli en attraktivare arbetsgivare

Den europeiska arbetsmiljöveckan som sätter ljuset på hur hälsosamma våra arbetsmiljöer är inleds måndagen den 25 oktober i år. Det är ett ypperligt tillfälle att fundera kring arbetsmiljön och arbetsrelaterade belastningsbesvär och genomföra viktiga förändringar som hjälper er att behålla och attrahera medarbetare inom IT-branschen. Ett stort besvär vid många arbetsplatser idag är arbetsrelaterade belastningsbesvär. Så…

januari 18, 2022

Hemarbetets vara eller icke vara – och hur du möter medarbetarnas nya behov

Till följd av pandemin har nya behov vuxit fram bland medarbetarna. Våra åsikter tenderar att skilja sig åt gällande huruvida vi tycker att det är positivt att återgå till kontoret eller om vi hellre föredrar att arbeta hemifrån. En sak är däremot säker – för att kunna fortsätta ses en attraktiv arbetsgivare och attrahera de…

januari 18, 2022

Snart dags för den årliga arbetsmiljöveckan – har du funderat kring er arbetsmiljö?

Den europeiska arbetsmiljöveckan som sätter ljuset på hur hälsosamma våra arbetsmiljöer är inleds måndagen den 25 oktober i år. Det är ett ypperligt tillfälle att fundera kring arbetsmiljön som råder på just er arbetsplats och genomföra viktiga förändringar som hjälper er att behålla och attrahera medarbetare. Ett stort besvär vid många arbetsplatser idag är arbetsrelaterade…

januari 18, 2022