Brist på byggnadsingenjör? Efterfrågan på deras kompetens är stor i de flesta områden inom byggbranschen

Byggnadsingenjörer är efterfrågade i de flesta av byggbranschens olika delar. Exempelvis inom områdena fastighet, vatten- och avlopp, vägar och broar. Worko tipsar dig om hur du som företag eller rekryterande chef lyckas anställa en eftertraktad byggnadsingenjör. 

Efterfrågan på byggnadsingenjör, tillsammans med det faktum att de byggingenjörer som är finns ute på arbetsmarknaden ofta redan har ett bra och stabilt jobb, gör att konkurrensen om kompetensen är stor. Vi på Worko är experter på att rekrytera inom ingenjörstunga branscher, bland annat byggnadsbranschen. Läs mer om Worko här!

När man rekryterar eftertraktad kompetens, som till exempel en byggnadsingenjör, är det viktigt att vara proaktiv. Istället för att börja rekrytera när behovet uppstår rekommenderar vi på Worko att man arbetar med strategisk kompetensförsörjning. Vi gör detta genom att tillsammans med våra kunder analysera hur det totala årliga behovet av exempelvis byggnadsingenjör ser ut, och rekryterar proaktivt utifrån det. På det sättet har vi alltid kandidater redo, och säkerställer därmed att vi påbörjar och slutför rekryteringarna i rätt tid.

Därför är efterfrågan på byggnadsingenjör så stor:

  • Lång och svår utbildning till byggnadsingenjör. Ingenjörernas utbildning är förhållandevis lång. Det är visserligen en attraktiv utbildning, men också tuff, vilket gör att en hel del personer hoppar av längs vägen.
  • Det byggs mycket. Bostadsbyggandet har pågått i en hög takt under de senaste åren, en utveckling som förväntas fortsätta. Det gör att behovet av civilingenjörer inom byggbranschen kommer att vara fortsatt stort.
  • Pensionsavgångar inom branschen. Ett stort antal pensionsavgångar väntas i byggbranschen under de kommande åren. Det innebär i förlängningen att behovet av arbetskraft och konkurrensen om kompetensen kommer att bli ännu större i framtiden.

Ta kontakt med Worko om du behöver rekrytera en byggnadsingenjör! Då vi rekryterar proaktivt kartlägger vi kandidaternas tillgänglighet, och har både koll på de byggnadsingenjörer som kan tänka sig att byta jobb nu, och de som kan tänka sig att göra det om ett år. Det gör att vi alltid har en funnel av riktigt bra kandidater redo, oavsett när ert behov uppstår.