Byggbranschens svåraste utmaning – och hur ni möter den

Worko har arbetat med rekrytering av entreprenörer, beställare och konsultföretag och har byggt upp vårt nätverk, kompetens och databas under flera år, och vi har sett på nära håll hur kompetensbristen vuxit sig allt större. I denna artikel spånar vi om byggbranschens tuffaste utmaning, och hur ni kan kan vända den till er fördel.

En av de största utmaningarna för byggsektorn är kompetensbristen. Inom några få år väntas 50 000 personer inom byggbranschen gå i pension. Så många som åtta av tio av Byggföretagens medlemsföretag upplever att kompetensbristen hämmar deras möjligheter till tillväxt. Med andra ord råder det inga tvivel om att branschen har en utmanande framtid framför sig. 

Den kommande generationsväxlingen bäddar också för nya möjligheter. Istället för att se pensionsavgångarna som enbart problem kan de ses som möjligheter till att genomföra förändringar. Det kan exempelvis handla om att uppdatera roller och arbetsbeskrivningar så att varje tjänst länkas till nuet och blir mer aktuella. Det kan också ses som ett tillfälle att lyfta frågor som mångfald och inkludering – frågor som länge legat i skymundan. Generellt sett har byggsektorn hamnat på efterkälken när det gäller att attrahera såväl kvinnor som utrikesfödda, men det kan nu komma att ändras. För att klara av framtidens kompetensbrist och fylla gapet efter alla pensionsavgångar måste nämligen branschen se till att attrahera kandidater från alla samhällsgrupper och få fler att vilja utbilda sig inom yrket. Undersökningar visar dessutom att lönsamheten är högre i företag som satsar på frågor om mångfald och inkludering, dessutom blir företagen som satsar på det också attraktivare som arbetsgivare.

Står ert företag inför en stor generationsväxling? Med hjälp av Workos breda nätverk och välutvecklade metod för proaktiv rekrytering säkrar vi ert framtida kompetensbehov inom bygg- och industrisektorn och hjälper er att hitta rätt kandidater vid rätt tidpunkt.

Nyfiken på att veta mer? Tveka inte att ta kontakt med oss!