Byggbranschen domineras av psykisk ohälsa – 5 tips för att skapa en sundare arbetsplats

Vilken är den största risken med byggarbete? Svaret blir allt som oftast risken att falla eller fastna, elektriska stötar och påkörning. Trots det lider fler byggarbetare av psykisk ohälsa än i alla andra branscher tillsammans. För att råda bot på det, behöver företag ta ett rejält famntag om medarbetarnas mentala hälsa.

Byggindustrin är känt som en av de största källorna till arbete världen över. Trots branschens möjlighet till försörjning, innefattar den samtidigt hög stress som konsekvens av de fysiska risker som arbetsmiljön innebär. Redan 2006 avslöjade en omfattande australiensisk studie att 70 % av alla byggarbetare led av stress, ångest eller depression kopplat till arbetsmiljön. Under 2018 rapporterade amerikanska Department of Labor statistik inom byggbranschen i sin helhet, vilka visade 1028 dödsfall på arbetsplatsen, varav 51 erkända självmord. Något som förstärks av fynden i en australiensisk studie från 2020, som visar att förekomsten av självmord bland byggarbetare är två gånger så stor som landets medelvärde.

Den främsta orsaken till att psykiska ohälsa brett ut sig inom byggbranschen handlar om att anställda inte söker hjälp. Vilket kan ses som en produkt av en yrkesgrupp som till 90 % utgörs av män. Det har skapat en tystnadskultur på arbetsplatsen, där människor lägger band på sina känslor och således löper risk att drabbas av ångest, depression och suicidalitet.

Yrkesmässiga byggarbetare har därför ett brådskande behov av psykologiskt stöd för att klara det krävande arbetet, något som även präglar den svenska byggbranschen. Att svenska Byggföretagens årliga arbetsmiljökonferens den 18 november 2021 gick under temat “Ett hållbart arbetsliv och risker med ohälsosam arbetsbelastning” kan därför ses som rätt i tiden.

Ett ökat intresse för yrkesmässig stress i byggbranschen kommer ge ringar på vattnet, bland både forskare och institutioner. För att ämnet ska fortsätta uppmärksammas och tas på allvar behöver företagsledare ta ett famntag om de faktorer som forskare funnit ha störst effekt på den mentala hälsan. De handlar om överbelastning i arbetet, balans mellan fritid och arbete, bristande arbetsmiljö och otydlig rollfördelning.

5 sätt att minska mental ohälsa på arbetsplatsen:

 1. Informella möten
  Utöver de formella möten som hålls, ha även kontinuerliga avstämningar med de anställda kring hur de mår.
 2. Erbjud seriös hjälp
  Genom att erbjuda, och uppmuntra, samtalsstöd som en del av de anställdas friskvårdspaket. Det är även viktigt att ge medarbetare en ledig dag för att ta psykologisk hjälp.
 3. Utbildning
  Kunskap om signaler och symptom på mental ohälsa är ett viktigt första steg, för att ta bort stigmat kring ämnet på arbetsplatsen.
 4. Håll utkik efter varningssignaler
  Efter utbildning bör du som chef och medarbetare hålla utkik efter kollegor som visar signaler på mental ohälsa, och agera omedelbart på dessa.
 5. Återhämtning
  Prioritera och uppmärksamma värdet av återhämtning mellan arbetspassen, och försök skapa fasta arbetstider.

Avslutningsvis bör detta implementeras i proaktiva strategier och rutiner, för att minska den mentala ohälsan hos de anställda. Strategier som bör prioriteras likvärdigt i jämförelse med verksamhetens övriga strategiarbete för att få verklig effekt i människors liv.