Bygg-rekrytering i Stockholm

De senaste året har det byggts en hel del nya bostäder och inte minst i Stockholm. Samtidigt återkommer samma utmaningar gång på gång – rådande brist på kompetens. Jakten på nya anställda är ständigt pågående för arbetsgivare inom byggbranschen. I Stockholm finns det å ena sidan ett större utbud av kandidater, men konkurrensen om de allra bästa är stor. Låt Worko hjälpa dig med din byggrekrytering i Stockholm. 

Därför blir det allt svårare att rekrytera

Konkurrensen om kompetens inom byggbranschen i Stockholm har växt i takt med en ökad bebyggelse av fastigheter, men också infrastruktur. Kandidaterna förstår idag sitt värde och ställer högre krav på både arbetsgivare och anställningsform. Många är dessutom redan anställda, utan ambition att söka sig vidare. 

Däremot kan de ofta tänka sig att byta, om en bättre arbetsplats eller ett mer intressant projekt dyker upp. Värt att nämna är att kandidaterna i huvudsak drivs av intressanta projekt, och de kommer tacka ja till den arbetsgivare som kan erbjuda ett sådant. När du ska rekrytera inom bygg i Stockholm och resten av Sverige är det därför viktigt att bryta mot traditionell rekrytering och hitta nya lösningar. 

Så ska du rekrytera inom byggbranschen i Stockholm 

Det finns visserligen en stigande efterfrågan på senior kompetens inom projektledning, men också ett ökat behov av nya roller. Mark tar slut och priser stiger vilket bidrar till ett växande behov av kreativa och analytiska lösningar inom fastighetsutveckling. Oavsett om du söker en arbetsledare, byggnadsingenjör eller platschef kan vi på Worko hjälpa dig rekrytera ditt företags nästa talanger. Vi har stor erfarenhet av bygg-rekrytering i Stockholm och övriga Sverige

Läs mer om hur ett samarbete med Worko fungerar här

Så arbetar Worko för att nå dina kandidater 

När våra kunder stöter på utmaningar ställs krav på andra metoder, processer och ett förnyat tankesätt. Därför arbetar vi bland annat proaktivt för att planera inför ett helt års rekrytering istället för styckvis. Det är viktigt att skapa en kandidatbank att ta ifrån när ett behov väl uppstår. Av den anledningen arbetar vi framgångsrikt med kontinuerlig och löpande rekrytering för byggföretag i Stockholm och resten av Sverige. 

Inflödet av kandidater ska vara anpassat efter årets totala rekryteringsbehov. Vi hjälper dig skapa de förutsättningar som krävs för att nå framgång. Varför inte boka ett möte redan idag? Kontakta oss kan du bland annat göra genom att ringa +46 8 598 514 00 eller skicka iväg ett mail. 

Vi jobbar rollanpassat med varje uppdrag

I över 10 år har vi byggt vårt nätverk och vår kandidatdatabas.