Rekrytering inom IT/Tech – Kriget om talangerna är över. Talangerna vann

Konkurrensen om kandidaterna ökar i takt med att digitaliseringen accelererar. Detta medför att kandidaterna blir mer och mer medvetna om vilka möjligheter som finns, de förstår sitt värde och ställer andra krav på sina arbetsgivare och anställningsformer. Dessutom är de passivt arbetssökande. De kan tänka sig att byta – men bara om de hittar något bättre.

Vi hittar kandidater för roller inom utveckling, arkitektur, infrastruktur, projektledning, krav och test

Inom IT/Tech så är konkurrensen så hård om humankapitalet att det inte finns några aktivt arbetssökande kandidater – de sitter redan i anställningar och uppdrag. 82 % av kandidaterna inom IT som finns ute på marknaden, kan däremot tänka sig att gå vidare i karriären om de hittar något som är bättre. Worko har tillgång till passiva kandidater som ni tillsammans med oss når ut till innan de ens börjat söka jobb.

Våra kunders största utmaning handlar om att skapa ett inflöde av passivt arbetssökande kandidater som kan tänka sig ett jobbyte förutsatt att de hittar något bättre.

Nya metoder för att nå framgång i sökandet efter kandidater

När våra kunder möter de nya utmaningarna ställs krav på andra metoder, processer och ett förnyat tankesätt, det gäller att vara proaktiv och betrakta sin rekrytering på årsbasis istället för styckvis, kandidater byter jobb enbart när tajmingen är rätt. Därför jobbar våra mest framgångsrika kunder med rekrytering kontinuerligt och ständigt löpande.

Inflödet av kandidater skall vara anpassat efter årets totala rekryteringsbehov. Har ni haft ett inflöde av rätt kandidater de senaste tre månaderna som möter ert totala rekryteringsbehov för året? Vi hjälper våra kunder att skapa förutsättningarna som krävs för att nå framgång.

Vi jobbar med produktbolag, IT-avdelningar och konsultföretag. Vi har byggt vårt nätverk, vår kompetens och vår databas under flera år. Se exempel för att se hur vi rollanpassat arbetar med olika typer av rekryteringar.

”Vi har anställt  varje gång vi anlitat Worko.”
Fred Boström, VD Bitlog

2018 fattade West Code beslut om att växa snabbare

När det var för tillväxt så hade man engagerat traditionella rekryteringsföretag. Men kandidaterna hade inte den rätta kompetensnivån och på grund av ett för litet kandidatinflöde så tackade man nej till kunder.

Läs mer här