Rekrytering inom byggbranschen har påverkats av stora infrastrukturprojekt och en stark fastighetbransch

Konkurrensen om kandidaterna har ökat i takt med ett ökat byggande inom infrastruktur och inom byggbranschen. Detta medför att kandidaterna blir mer och mer medvetna om vilka möjligheter som finns, de förstår sitt värde och ställer andra krav på sina arbetsgivare och på de anställningsformer som erbjuds. Dessutom är de passivt arbetssökande, då de redan sitter på bra jobb. De kan tänka sig att byta arbetsplats – men bara om de hittar något bättre. Det leder till att det är en utmaning att nå just de här kandidaterna med hjälp av traditionell rekrytering.

Vi jobbar med rollerna platschef, projekteringsledare, projektörer, kalkylatorer och projektledning

Inom byggbranschen så är konkurrensen så hård om humankapitalet att det inte finns några aktivt arbetssökande kandidater – de sitter redan i anställningar och projekt. 78 % av kandidaterna inom bygg som finns ute på marknaden, kan däremot tänka sig att gå vidare i karriären om de hittar något som är bättre. Worko har tillgång till passiva kandidater som ni tillsammans med oss når ut till innan de ens börjat söka jobb.

Våra kunders största utmaning handlar om att skapa ett inflöde av de passivt arbetssökande personerna. Något som vi på Worko kan hjälpa till med, tack vare vår metod för rekrytering.

Nya förutsättningar för att nå framgång vid rekrytering

När våra kunder möter de nya utmaningarna ställs krav på andra metoder, processer och ett förnyat tankesätt, det gäller att vara proaktiv och betrakta sin rekrytering på årsbasis istället för styckvis, kandidater byter jobb enbart när tajmingen är rätt. Därför jobbar våra mest framgångsrika kunder med rekrytering kontinuerligt och ständigt löpande. När vi har kontakt med passiva kandidater tar vi alltid reda på hur deras tillgänglighet ser ut längre fram i tiden, och har därför stenkoll på när de exempelvis precis har avslutat ett projekt och kan tänka sig att gå vidare och ta nästa steg i karriären.

Inflödet av kandidater ska vara anpassat efter årets totala rekryteringsbehov. Har ni haft ett inflöde av rätt kandidater de senaste tre månaderna som möter ert totala rekryteringsbehov för året? Vi hjälper våra kunder att skapa förutsättningarna som krävs för att nå framgångsrik rekrytering.

Vi jobbar med entreprenörer, beställare och konsultföretag. Vi har byggt vårt nätverk, vår kompetens och vår databas under flera år. Se exempel för att se hur vi rollanpassat arbetar med olika typer av rekryteringar.

”Varje gång vi anlitar Worko så anställer vi lämpliga kandidater”
Johan Sandström, VD Astadien Byggkonsult AB