Back-end utvecklare

Digitaliseringens framfart har lett till att det finns ett stort underskott av back-end kompetens på dagens arbetsmarknad. Det finns två utmaningar som våra kunder som regel behöver assistans i; skapa ett inflöde av kandidater och ta fram rätt stor-telling om företaget, avdelningen och de tekniska utmaningarna.

Vi är ett rekryteringsföretag som vet vilka förusättningar som krävs för att rekrytera back-end utvecklare idag och imorgon.

Back-end utvecklarna som vi rekryterar har en tydlig problemlösande profil, tänker på arkitektur, skalbarhet, prestanda och underhållbarhet(maintainability).

För att lyckas med rekrytering av utvecklare krävs det att skapa intresse för de tekniska utmaningarna i projektet, tydligt redogöra kring arbetssätt och hur samarbetet ser ut med andra roller som front-endutvecklare. En unik produkt och en häftig organisationskultur får en att sticka ut som ett spännande företag som utvecklare kan bli intresserade av. Worko hjälper kunder att skapa detta genom storytelling om kundens företag, arbetskultur och projekt. Utvecklare kan ha starka åsikter men samtidigt har de ett öppet sinne och är obundna vad gäller olika teknologier och ramverk. För att lyckas med rekrytering av programmerare i största allmänhet krävs det att prata med de kandidaterna på rätt nivå – kommer vi med för lite detaljer om de tekniska utmaningarna skapas inget intresse och tar vi dialogen för djupt är risken att vi kommer med fel information.

Våra kunder har som regel behov av flera utvecklare. Vårt arbetssätt är anpassat efter att – förutom att rekrytera på kort sikt – också att kartlägga framtida kandidaters framtida tillgänglighet, när de avslutar sina pågående leveranser och projekt. Det finns idag en stor lojalitet till teamet och projektet. Därför bygger vi en pipe av kandidater, samlar in information om deras timing och annan data som underlättar er rekrytering i framtiden, effekten av detta är att man anställer de lämpligaste kandidater inte bara de som är tillgängliga för stunden.

2018 fattade West Code beslut om att växa

När det var dags sedan var dags för tillväxt så hade man engagerat traditionella rekryteringsföretag. Men kandidaterna var för få och hade inte den rätta kompetensnivån.

Läs mer här

Behöver du rekrytera och öka ditt kandidatinflöde?

Vi har tillgång till passiva kandidater. Våra rekryterare hjälper dig att hitta rätt förutsättningar och skapar ett större inflöde av intervjuklara kandidater kontinuerligt och över tid.

Lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig!