Att välja mellan extern rekryterare vs inhouse – en guide

Allt fler företag har egna interna rekryteringsteam som sköter företagets rekryteringar. Vad är fördelarna respektive nackdelarna med inhouse-rekryterare, och när kan det passa bättre att ta in en extern rekryterare? Det går vi igenom i denna artikel. 

Att rekrytera rätt personer är avgörande för att nå tillväxt och kunna bli konkurrenskraftig. Men inom IT-branschen råder en omfattande kompetensbrist. Rekrytering utgör ofta en av de största tillväxthindren för företag idag. Det finns förstås ingen enskild rekryteringslösning som passar alla, då olika företag har olika behov som behöver tillgodoses. Vi hoppas att den här artikeln kan guida dig kring de fördelar och nackdelar som finns när det kommer till att rekrytera inhouse och med hjälp av en extern part.

Vad gör man bäst in-house? 
Fördelarna med ett internt rekryteringsteam är att de på djupet förstår kärnverksamheten och är vana att rekrytera de roller där det råder högst omsättning. Även om den externa rekryteraren kan inhämta ett bra underlag och genomföra intervjuer åt sina klienter är det många företag som hellre vill sköta intervjuerna på egen hand, då de vill göra den slutliga bedömningen. Det kan kännas tryggt att få skapa sig en bild av kandidaten, lyssna in vad kandidaten lockas av och ta fram ett attraktivt erbjudande och inleda en eventuell förhandling.

Vilka delar kan man med fördel outsourca? 
När det uppstår nya behov, exempelvis vid mer avancerade roller, eller när det gäller roller som är svåra att attrahera, på grund av en hög konkurrens om kompetensen kan det innebära en alltför stor börda för det interna rekryteringsteamet. I dessa fall är det en bra idé att arbeta förebyggande med att bygga en kandidatpipeline av passiva kandidater, så att du har koll på när en specifik kandidat som just nu är upptagen kan tänka sig att byta jobb, oavsett om det är om några månader eller flera år framåt i tiden. Men detta kräver en stor databas, brett nätverk, långsiktighet, effektiv kommunikation, samt ett datadrivet synsätt där man samlar mycket information om vad kandidaterna vill och när de är tillgängliga. En extern rekryterare kan bättre förstå hur marknaden ser ut för den specifika rollen, har ett bredare nätverk av kandidater och vet vad kandidaterna lockas av. 

Vad gör man bäst tillsammans med extern part? 
Tillsammans med professionella rekryterare kan företag arbeta långsiktigt genom att ta fram en så kallad hiring bar – verktyg som ger bäst möjligheter att säkra ett kontinuerligt inflöde av kandidater. Det handlar bland annat om att formulera vilken typ av kandidater man letar efter, vad bör de ha för kompetens och profiler för att passa in hos företaget. Utöver detta handlar det också om att använda sig av storytelling för att vässa företagets erbjudande och på bästa sätt attrahera de mest relevanta kandidaterna. 

Tydlig kommunikation och onboarding mellan företag och rekryterare
Att ta in en extern rekryterare när man redan har ett internt team på plats kan däremot vara svårt. Hur säkerställer man exempelvis att ingen känner sig trampad på tårna? Vår erfarenhet är att en god och tidig kommunikation kring varför man valt att satsa på en extern rekryterare och därtill en välfungerande och kvalitativ onboardingprocess kan öka förståelsen för den externa parten. På så vis ser du till att rekryteringsbolaget blir ett komplement snarare än en ersättare för det interna teamet.