Så lyckas du attrahera arbetsledare inom bygg

Att det kan vara svårt att hitta rätt kompetens till roller inom byggbranschen är ingen nyhet. Arbetsledare inom bygg sitter oftast redan på bra tjänster och söker inte jobb aktivt. Men med hjälp av proaktiv rekrytering är det möjligt att få rätt kompetens på plats i tid.

Läs mer om proaktiv rekrytering – om du behöver anställa arbetsledare inom bygg. 

För de som idag utbildar sig till byggarbetsledare ser framtiden ljus ut. Inom byggbranschen har dels behovet av personal ökat, dels väntas också ett stort antal personer inom branschen gå i pension framöver.

Framtidsutsikterna för arbetsledare inom bygg är goda – men desto svårare kan det komma att bli för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Arbetsledare inom bygg kommer nämligen att ha många erbjudanden att välja på i framtiden – samtidigt som deras nuvarande arbetsgivare kommer att anstränga sig för att få dem att stanna. 

Hur ska då företag lyckas med att attrahera arbetsledare inom bygg? Vi på Worko är experter på att rekrytera inom byggbranschen. Här nedan ger vi våra tre bästa tips:

  • Arbeta proaktivt med rekrytering. Tidigare har det varit möjligt för företag inom byggbranschen att rekrytera reaktivt. När behovet har uppstått har företagen relativt snabbt och enkelt hittat ny kompetens – som har tackat ja till deras jobberbjudande. Men detta blir allt svårare för företagen att lyckas med, eftersom konkurrensen om kompetensen har ökat. Därför bör företag idag rekrytera proaktivt, utifrån det behov man vet kommer att uppstå. Det skapar betydligt bättre förutsättningar jämfört med att vara ute i sista stund. 
  • Se till det årliga kompetensbehovet av arbetsledare inom bygg. Hur långt fram i tiden ska man då planera för att vara tillräckligt proaktiv i sin rekrytering av arbetsledare inom bygg? Vi på Worko rekommenderar att man ser ett år framåt i tiden, och rekryterar utifrån det årliga behovet. När vi på Worko samarbetar med företag för vi en strategisk diskussion, där såväl projekt, leveranser och eventuella förändringar inom bolaget, avdelningen eller på affärsområdet, tas i beaktning. På det sättet kan vi ta reda på hur det totala behovet kommer att se ut, och kan på det sättet säkerställa att företaget kommer att ha ett jämnt flöde av bra kandidater under hela året.
  • Ha löpande kontakt med kandidaterna. En förutsättning för att rekrytera proaktivt är att säkerställa att det redan då behovet uppstår finns klara kandidater som känner till företaget, och är intresserade av att jobba där. Vi på Worko säkerställer detta genom att ha löpande kontakt med kandidater. När vi är i kontakt med dem kartlägger vi dessutom deras tillgänglighet. En potentiell kandidat är kanske mitt uppe i ett projekt, eller har precis bytt jobb, och är kanske inte intresserad av att byta arbetsplats just nu. Däremot kan det vara aktuellt när projektet är avslutat, eller då kandidaten har arbetat ett par år på den nya arbetsplatsen. Vi på Worko har koll på när intressanta kandidater kan tänka sig att byta jobb, oavsett om det är ett par månader eller ett par år framåt i tiden.