9 rekryteringstrender att hålla koll på 2021

Superjobb, datadriven rekrytering och mer fokus på mångfald. Det är några av rekryteringstrenderna vi bör hålla koll på framöver, enligt en trendspaning som bemannings- och rekryteringsföretaget TNG sammanställt för 2021. 

1. Lookism – utseendefixerad rekrytering
I takt med pandemin har rekryteringen i många fall förflyttats från fysiskt till online. Det kan tyvärr medföra en del nya oönskade beteenden i vissa rekryteringsprocesser – exempelvis utseendefixering. Studier har visat att kandidater i högre utsträckning väljs bort på grund av utseende än tidigare i takt med att anställningsintervjuerna blivit digitala, där kandidaten ofta bara har ett videomöte som chans att få visa vilka de är, till skillnad från ett fysiskt möte där kandidaten kan ge en bättre helhetsbild av sig själva. 

2. Klass – ej att vifta bort
Kanske inte en “ny trend” men fortfarande högaktuell. Vi lever trots allt fortfarande i ett klassamhälle, och enligt ny research förekommer fortfarande diskriminering baserat på klasstillhörighet eller socioekonomisk bakgrund, vilket kan bli smärtsamt tydligt i rekryteringsprocesser. 

3. Hybridarbete i stället för distansarbete?
Den familjära kontorsmiljön har bytts ut mot hemmakontoret, vilket onekligen haft både för- och nackdelar. Frågan är vad som kommer hända när pandemin är över – och hur företagen kommer att anpassa sig till det “nya normala”. Kanske ser vi i framtiden mer av en slags blandning i form av hybridarbete där distansarbete kombineras med kontorsarbete?

4. Mångfald som affärsstrategi
Länge har HR-chefer haft mångfald högt upp på sin agenda. Numera klättrar mångfalden ännu högre och finns oftare på ledningsgrupper och VD:ars agendor, som en självklar del av företagens affärsstrategier av den naturliga anledningen att det gång på gång bevisats att  fördomsfri rekrytering leder till högre lönsamhet och nöjdare kunder. 

5. Framtidens ledare: Bias Interruptors
För att en organisation ska kännas välkomnande och inkluderande är det viktigt att mångfaldsarbetet genomsyrar hela organisationen upp till ledningsnivå. Dessa frågor hamnar nämligen allt högre upp på talangernas önskelistor, av naturliga skäl. Om chefen agerar fördomsfullt och icke-inkluderande finns det risk att duktiga medarbetare slutar. Bias interrupters kännetecknar därför framtidens ledare. 

6. Supplier Diversity
Mångfald letar sig även in på företagens inköpsavdelningar. Förutom att ta hänsyn till pris, kvalitet och miljö vid ett inköp börjar även mångfald hamna i fokus. Till exempel ställs högre krav på hur väl leverantörer arbetar med mångfald- och inkluderingsfrågor, liksom deras underleverantörer. Faktum är att detta kan vara en dealbreaker för en potentiell kandidat.

7. Open CSR Hiring – socialt hållbar rekrytering
En uppstickare bland trenderna i år är Open CSR Hiring. Det handlar om att bedriva en ansvarsfull rekrytering som ökar chanserna för människor som i dagsläget befinner sig utanför arbetsmarknaden och har svårt att hitta jobb.

8. Superjobb är det nya svarta
Under pandemin har digitaliseringen hos många företag gått i rekordfart. Det medför också att nya krav ställs och att ny slags kompetens behövs på företagen. Superjobben är de nya yrkesrollerna som formas som en följd av dessa snabba digitala förändringar och utvecklingar som företag genomgått under pandemin. 

9. Datadriven rekrytering
Genom att samla in och analysera data och användarbeteenden får vi insikter. Ett hett diskuterat ämne är huruvida företagen använder data på rätt sätt, eller rättare sagt, om de till fullo inser nyttan och potentialen kopplat till deras data. Den arbetsgivare som tar vara på möjligheterna har mycket att vinna – alltifrån bättre anställningsbeslut till fantastiska kandidatupplevelser.