70 000 personer i underskott inom IT år 2024 – så gör ni för att undvika kompetensbristen

Tiden då det var lätt att hitta kandidater inom IT-branschen är sedan länge förbi. Det finns ett stort underskott på den mest eftertraktade kompetensen och kandidaterna är hett efterfrågade på marknaden. I den här artikeln redogör vi hur rekrytering inom IT har förändrats, och vad det innebär för dig som är i behov av kompetens.

Redan 2017 kunde forskningsinstitutet Ratio konstatera att kompetensbristen utgör Sveriges största tillväxthinder. Utmaningen med att hitta rätt kompetens finns fortfarande i hela landet och i alla typer av företag och branscher. Man räknar med att så mycket som vart femte rekryteringsförsök misslyckas helt. IT-branschen är inget undantag – tvärtom.

Enligt den årliga rekryteringsenkät som Svenskt Näringsliv gör bland sina medlemsföretag, uppger hela 7 av 10 företag att de har rekryteringssvårigheter. Även rapporten “IT-kompetensbristen” från IT-och Telekomföretagen slår fast att det finns ett förväntat underskott på 70 000 personer år 2024 om inte kraftfulla åtgärder vidtas. Andelen utbildad arbetskraft inom dessa branscher är inte tillräcklig för att nå upp till efterfrågan hos arbetsgivarna. För de som idag utbildar sig inom IT-och techbranschen är framtiden med andra ord ljus. 

Däremot kan det bli desto svårare för dig som arbetsgivare som vill rekrytera rätt kompetens, särskilt inom de mest konkurrensutsatta rollerna. Kandidaterna kommer nämligen att ha många erbjudanden att välja på i framtiden – samtidigt som deras nuvarande arbetsgivare inser att de behöver anstränga sig för att få dem att stanna. På dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad ser därför rekryteringen lite annorlunda ut, och den som vill se till att säkra den bästa kompetensen kommer att behöva anpassa sig.

 Här följer våra tre bästa tips på hur du lyckas med rekrytering inom IT-branschen:

  1. Proaktiv rekrytering
    Kompetensbristen innebär att du som arbetsgivare inom IT-branschen måste arbeta proaktivt med din rekrytering. Tiden då det räckte med att publicera en annons och vänta på att kandidaterna skulle höra av sig är sedan länge förbi. Kandidaterna sitter oftast redan på bra tjänster, vilket innebär att de inte aktivt söker jobb. Men med hjälp av proaktiv rekrytering är det möjligt att få rätt kompetens på plats i tid.
  2. Se till det årliga kompetensbehovet
    Hur långt fram i tiden ska man då planera för att vara tillräckligt proaktiv i sin rekrytering av arbetsledare inom IT? Vi på Worko rekommenderar att man ser ett år framåt i tiden och rekryterar utifrån det årliga behovet. När vi samarbetar med företag för vi en strategisk diskussion, där såväl projekt, leveranser och eventuella förändringar inom bolaget, avdelningen eller på affärsområdet, tas i beaktning. På det sättet kan vi ta reda på hur det totala behovet kommer att se ut och kan på det sättet säkerställa att företaget kommer att ha ett jämnt flöde av bra kandidater under hela året.
  3. Ha löpande kontakt med kandidaterna
    En förutsättning för att rekrytera proaktivt är att säkerställa att det redan då behovet uppstår finns klara kandidater som känner till företaget och är intresserade av att jobba där. Vi på Worko säkerställer detta genom att ha löpande kontakt med kandidater. När vi är i kontakt med dem kartlägger vi dessutom deras tillgänglighet. En potentiell kandidat är kanske mitt uppe i ett projekt, har precis bytt jobb och därför inte är intresserad av att byta arbetsplats just nu. Däremot kan det vara aktuellt när projektet är avslutat, eller då kandidaten har arbetat ett par år på den nya arbetsplatsen. Vi på Worko har koll på när intressanta kandidater kan tänka sig att byta jobb, oavsett om det är ett par månader eller ett par år framåt i tiden.

Oavsett om det är en systemutvecklare, IT-arkitekt, UX-designer eller en annan roll ni söker kan vi på Worko hjälpa er. Vi känner väl till utmaningarna i branschen och har tillgång till ett brett nätverk av intervju-klara kandidater som kan tänka sig att byta jobb när rätt erbjudande dyker upp. Som kund hos oss kan känna dig trygg med att vi kommer hitta kompetensen ni behöver.