3 tips för att komma igång med din rekrytering

Att dra igång en rekryteringsprocess kan kännas skrämmande. Det går åt mycket tid, energi och tankeverksamhet. Ibland är det svårt att veta vilken ände man ska börja i. Här ger vi dig därför tre snabba tips för att komma igång med din rekrytering. 

Tre tips för att komma igång med din rekrytering:

1. Gör en analys över era behov och er befintliga kompetens
Se över vilken kompetens som finns redan i dag bland era befintliga medarbetare på arbetsplatsen. Vilka egenskaper och kompetenser har ni mest nytta av i nuläget och behöver ha mer av, och vilka luckor finns att fylla? Har du koll på vilka dolda talanger som finns på din arbetsplats? Kanske har dina befintliga medarbetare utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet som ditt företag kan dra nytta av? Genom att identifiera vilka kompetenser som redan finns i organisationen, och de kompetenser ni kommer att behöva förstärka både på kort och lång sikt, kan ni få en bättre bild av era kompetensbehov.

2. Utveckla ert EVP
Tänk på att det inte bara är du som ska välja kandidaten, kandidaten ska även välja dig. EVP står för Employer Value Proposition och handlar om att beskriva det värdet du som arbetsgivare skapar för dina medarbetare. Vad är det som gör er till en attraktiv arbetsgivare? Lyft saker som företagskultur, givande arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, förmåner och andra värden som just ni erbjuder era medarbetare. Medan Employer Brand bygger på omvärldens uppfattning om er, är EVP något ni själva kan vara med och påverka. Arbeta gärna här med storytelling och ta tillfället i akt att kommunicera ert unika erbjudande. EVP kan alltså fungera som ett effektivt verktyg för att förstärka ert Employer Brand.

3. Kontakta kandidater
För att nå ut med att ditt företag söker medarbetare behöver du inte bara publicera annonsen, utan även se till att den når ut till rätt kandidater. Vilka marknadsföringskanaler och forum är bäst lämpade att synas i för att hitta den kandidat ni söker? Det är viktigt att tänka på att många kandidater inte aktivt letar efter jobb. De är nöjda med sin nuvarande arbetsgivare, men skulle vara öppna för att byta jobb om rätt möjlighet dök upp. Med våra lösningar når du kandidater redan innan de börjar söka nytt jobb. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att leta upp och kontakta passiva kandidater.